Khách hàng:
Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Nội dung thi công:
Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống máy nén khí

Sản phẩm:
FeDO air compressor

Tình trạng:
Đang thi công ( từ tháng 3 năm 2018

Địa chỉ:
KCN Thăng Long I, huyện Đông Anh, Hà Nội

Một số hình ảnh thi công: