Khách hàng:
CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

Nội dung thi công:
Áp dụng FeDO cho máy nén khí

Sản phẩm:
FeDO air compressor

Tình trạng:
Đang thi công ( từ tháng 3 năm 2018)

Địa chỉ:
KCN Thăng Long I, huyện Đông Anh, Hà Nội