Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Áp dụng FeDo cho Máy nén khí và lắp Reidan-kun cho hệ thống điều hòa trung tâm

Đang triển khai
Từ tháng 10 năm 2017

Categories:
FeDO, Reidan-kun

Address:
KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên