Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Thế nào là Bảo hiểm trách nhiệm công cộng (Public Liability Insurance)?

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị thiệt hại tài sản là hậu quả của việc mua, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết đó.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng hình thành dựa trên lập luận là hoạt động đặc thù của mỗi một cá nhân, tổ chức được tiến hành trên trên một địa bàn cụ thể và họ có trách nhiệm đối với những người đi vào địa phận của mình. Ví dụ: chủ cửa hàng phải bồi thường cho thương tích của khách hàng khi bị hàng hóa trên giá rơi trúng người, chủ khách sạn phải bồi thường thiệt hại trong sự cố thang máy, người trông coi bãi đỗ xe có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đèn xe vỡ …Các loại trách nhiệm đó được gọi là trách nhiệm công cộng.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

– Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý phát sinh của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba  gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm cung cấp, sửa chữa thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do họ thực hiện.

– Người được bảo hiểm: Các nhà  sản xuất, nhà phân phối, những người bán lẻ trong các kênh phân phối.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho Người được bảo hiểm:
– Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
+ Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)
+ Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;

– Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
+ Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm;
+ Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm.
Các sản phẩm do công ty TNHH Toa Create phân phối đều được mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng (trừ một số sản phẩm không thể gây bất kỳ thiệt hại nào về con người và tài sản cho người sử dụng) nên khách hàng có thể chắc chắn 100% thiết bị của mình được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Tin Liên Quan